Szczegóły rekorduTytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2004
Opis fizyczny:
116 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 4
1

Tytuł:
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie = Application of the Generalised McFadden Cost Frontier and Conditional Demand Functions in a Technology Analysis - the Bayesian Approach
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. . - vol. 45 (2004) , s. 85-105. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Bayesowska wycena opcji europejskich z wykorzystaniem procesów zmienności stochastycznej (SV) = Bayesian Pricing of European Options Using Stochastic Volatility Processes (SV)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. . - vol. 45 (2004) , s. 21-43. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego = Binomial Model of Order 2 and the Skewed Student-t Distribution in the Analysis of Loan Risk
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. . - vol. 45 (2004) , s. 63-83. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Garch Processes with Skewed-t and Stable Conditional Distributions : Bayesian Analysis for PLN/USD Exchange Rate = Procesy GARCH o warunkowym, stabilnym i skośnym rozkładzie t-Studenta : bayesowska analiza dla kursu walutowego PLN/USD
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. . - vol. 45 (2004) , s. 45-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie