Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol lub ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Reasekuracja czynna i bierna w księgach rachunkowych = Active and Passive Re-insurance in Accounts Books
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. [81]-95. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych = Possibilities for Measuring the Intellectual Capital of Organisations and its Presentation in Financial Reports
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. [63]-80. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wskaźniki finansowe - pomocniczy instrument weryfikacji zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstw branży budowlanej = Financial Ratios - An Auxiliary Instrument for Verifying the Going Concern Principle in the Construction Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. [111]-128. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rachunkowość derywatów - kontraktów futures i opcyjnych = Derivatives Accountancy - Futures and Options Contracts
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. [97]-109. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Human Resource Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage Theory = Rachunkowość zasobów ludzkich jako narzędzie kształtowania płac minimalnych
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. 39-61. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Informacyjna funkcja rachunkowości = The Information Function of Accountancy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. [139]-149. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Podatkowe aspekty kosztów reprezentacji i reklamy = Taxation Issues Related to Presentation and Advertising Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. [179]-187. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Price and Quality of a New Product in Target Costing = Cena i jakość projektowanego produktu w docelowym rachunku kosztów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. [29]-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Rachunkowość a konstrukcja podatku dochodowego od przedsiębiorstw = Accountancy and the Composition of Corporate Income Tax
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. [129]-137. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Bezpieczeństwo informatycznych systemów rachunkowości = The Security of Computer-based Accounting Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. [161]-177. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Mierniki kreowania dodatkowej wartości = The Tools Employed in Measuring the Generation of Value Added
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. . - nr 553 (2000) , s. [151]-160. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie