Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Przesłanki i cele przeglądów i atestacji stanowisk pracy w handlu wewnętrznym = Premises and Objectives of Reviewing and Attesting Working Posts in Domestic Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 37-47. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Samodzielność przedsiębiorstwa w polityce płac : założenia i praktyka I etapu reformy gospodarczej = Freedom of Enterprise la Wage Policy : Assumption and Practice in the First Stage of the Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Długofalowe przeobrażenia strukturalne w sieci handlu detalicznego w Polsce w latach 1950-1986 = Long-Range Structural Transformations In Retail Trade Network In Poland In the Years 1950-1986
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 99-120. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przyczyny płynności zatrudnienia sprzedawców : na przykładzie "Społem" PSS Kraków - Śródmieście = Causes of Salesmen's turnover : Taking as an Example General Consumers' Co-operative "Społem" - Kraków - Canter
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 67-86. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Finansowanie inwestycji gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" województwa krakowskiego w latach 1977-1985 = Financing of Parish Co-Operatives Investments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 159-172. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Losy zawodowe absolwentów kierunków turystycznych wyższych uczelni : w świetle wyników badań = Professional Future of the Graduates of Tourism Departments in University-level Schools : in the Light of Obtained Results of the Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 87-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Społeczno-ekonomiczna efektywność sklepów wzorcowych : próba analizy na przykładzie placówek "Społem" PSS w Krakowie = Socio-Economic Effectiveness of Model Shops : Taking as an Example "Społem" Outlets Functioning on the Territory of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 173-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zróżnicowanie rozkładu czynników wytwórczych handlu w miastach Polski Południowo-Wschodniej : studium empiryczne = Differentiation of Trade Production factors Distribution in the Towns of South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 121-139. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Przebudowa struktur organizacyjnych rynku wewnętrznego = Reconstruction of Organisational Structures of Internal Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 5-23. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Czynnik jakości usług handlowych w teoriach handlu : próba ujęcia = Factor of Quality of Retailing Services In Trade Theory : Attempt at Presentation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 25-36. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zmiany w strukturach przestrzennych inwestycji i środków trwałych handlu wewnętrznego = Transformations In Spatial Structures of Investments and Fixed Assets of Internal Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 294 (1989) , s. 141-157. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie