Szczegóły rekorduTytuł:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Opis fizyczny:
175 k.: il.; 30 cm
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
30/KMSG/2/2005/S/22
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Dylematy integracji europejskiej : unia gospodarcza i polityczna czy tylko strefa euro?
Źródło:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 7-24
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
2

Tytuł:
Efektywność polityki pieniężnej a funkcjonowanie banków centralnych
Źródło:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 25-41
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
3

Tytuł:
MSP w warunkach przystąpienia Polski do strefy euro
Źródło:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 115-136
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
4

Tytuł:
Perspektywy europejskiej polityki spójności społeczno-gospodarczej po roku 2006
Źródło:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 151-169
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
5

Autor:
Tytuł:
Sytuacja finansowa i monetarna nowych krajów członkowskich a problem stabilizacji finansowej
Źródło:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 42-66
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
6

Tytuł:
Zarządzanie długiem publicznym w Polsce w perspektywie wejście do strefy euro
Źródło:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 67-114
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn
7

Tytuł:
Handel zagraniczny Polski po pierwszym roku członkostwa w Unii Europejskiej
Źródło:
Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania przystąpienia Polski do strefy euro / kier. projektu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2005) , s. 137-150
Sygnatura:
NP-1043/Magazyn