Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
183 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Samoistna inflacja kosztów - zarys systemu i podstawowe problemy metodologiczne jej wyróżnienia = Intrinsic Cost Inflation - Outline of System and Basis Methodological Problems of its Distinction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 240 (1987) , s. 5-24. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Sterowanie handlem zagranicznym : założenia reformy a praktyka = Control of Foreign Trade - Assumptions of Reform and Reality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 240 (1987) , s. 121-138. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zagadnienie elastyczności budżetów gmin w świetle doświadczeń i nowych regulacji prawnych = Issues in Commune's Budget Elasticity in Light of Experience and New Legal Reputations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 240 (1987) , s. 139-153. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne miękkich ograniczeń pieniężnych = Conditions and Consequences of Economically Soft Financial Restriction
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 240 (1987) , s. 47-67. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Podaż pieniądza w wybranych krajach kapitalistycznych w latach 1960-1983 = Money Supply in Selected Capitalist Countries between 1960 and 1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 240 (1987) , s. 105-119. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Stały i powszechny wzrost kosztów produkcji przemysłowej w Polsce w latach 1971-1979 = Continuous, All-Embracing Rise in Industrial Production Costs in Poland between 1971 and 1979
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 240 (1987) , s. 69-89. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
W sprawie określania rentowności ubezpieczonych lokat zagranicznych = Yield Computation of Hedged Foreign Investment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 240 (1987) , s. 91-103. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Polityka stymulacji oszczędności ludności w warunkach zjawisk inflacyjnych w Polsce = Policy of Stimulated Society's Saving under Conditions of Inflationary Processes in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 240 (1987) , s. 155-170. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Uwarunkowania i skutki ekonomiczne powszechnego różnicowania się i ogólnego spadku stopy akumulacji pieniężnej przedsiębiorstw przemysłowych = Conditions and Economic Results of General Differentiation and Fall of Financial Accumulation Rate in Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 240 (1987) , s. 25-45. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie