Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
149 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Rentowność Banków Spółdzielczych w warunkach funkcjonowania nowego systemu bankowego = Profitability of Co-operative Banks Under the Conditions of the New Banking System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 356 (1992) , s. 59-70. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kółka rolnicze - organizacją zabezpieczającą rozwój gospodarki chłopskiej = Farmers' Circles - Organization Securing Development of Private Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 356 (1992) , s. 89-110. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Ewolucja funkcji związkowych kółek rolniczych w Polsce Ludowej = Evolution of Trade Union Function of Farmers' Circles in People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 356 (1992) , s. 111-133. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przesłanki intensyfikacji kształcenia i wychowania spółdzielczego = Reasons for the Intensification of Education and Training in the Co-operative Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 356 (1992) , s. 39-57. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Spółdzielczość produkcyjna w rolnictwie w warunkach kryzysu i reformy gospodarczej = Agricultural Co-operatives under the Condition and Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 356 (1992) , s. 23-37. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Znaczenie kredytu w intensyfikacji produkcji rolnej = Importance of Credit for the Intensification of Agricultural Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 356 (1992) , s. 7-21. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego = Self-Help Cooperatives and Task of Cultural Stimulation of Rural Population
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 356 (1992) , s. 135-149. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w warunkach reformy gospodarczej = Directions of Changes in the Non-economic Activities of Peasants' Self-Help Village Co-operatives under the Conditions of Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 356 (1992) , s. 71-88. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie