Szczegóły rekorduTytuł:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr.
Program badawczy:
110/KGR/1/2011/S/589
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Obszary chronione - bariery czy stymulanty dotychczasowego i przyszłego rozwoju lokalnego?
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2011) , s. 102-112
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
2

Tytuł:
Rewitalizacja zespołów miejskich na podstawie dotychczasowych osiągnięć Krakowa i planów na przyszłość
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2011) , s. 6-18
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
3

Tytuł:
Dotychczasowe i przewidywane zmiany potencjału demograficznego ludności wiejskiej południowej Polski
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2011) , s. 52-66
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
4

Tytuł:
Perspektywy rozwoju turystyki w Krakowie
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2011) , s. 67-77
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
5

Tytuł:
Turystyczny produkt kulturowy szansą rozwoju kraju i regionów : diagnoza stanu i perspektywa drugiej dekady XXI wieku
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2011) , s. 78-91
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
6

Tytuł:
Dylematy planowania przestrzennego w Polsce : aktualne problemy oraz rekomendacje do zmian w systemie regulacji prawnych
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2011) , s. 92-101
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
7

Tytuł:
Gospodarka województwa małopolskiego w świetle perspektyw rozwoju przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2011) , s. 113-124
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn
8

Tytuł:
Dotychczasowe i przewidywane przemiany potencjału demograficznego miast
Źródło:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. (2011) , s. 39-51
Sygnatura:
NP-1194/Magazyn