Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
148 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego = A Comparative Analysis of Regional Development in Małopolskie Voivodship with the Application of the Socio-Economic Development Index
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 888 (2012) , s. 97-106. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Korzyści związane z przystąpieniem Polski do strefy euro w perspektywie krótko- i długookresowej = The Short- and Long-term Benefits of Poland's Entrance into the Euro Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 888 (2012) , s. 107-119. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Koncepcja sieci organizacyjnej w teorii nauk ekonomicznych = The Concept of the Organizational Network in Economic Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 888 (2012) , s. 121-134. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu powiązań gospodarczych Polski z zagranicą w latach 2004-2009 = The Role of Foreign Direct Investment in the Development of Polish Economic Relations with Other Countries in the Years 2004-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 888 (2012) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi na forum Rundy Doha WTO - stan i perspektywy negocjacji = Liberalisation of International Trade in Agricultural Products within the Doha Round of WTO - Current Status and Perspectives on Negotiations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 888 (2012) , s. 45-60. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Miejsce metropolii w potencjale rozwojowym regionów na przykładzie województw dolnośląskiego, małopolskiego i mazowieckiego = The Place of Metropolises in the Development Potential of the Region in Which They Are Found - the Example of Dolnośląskie, Małopolskie and Mazowieckie Voivodships
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 888 (2012) , s. 77-95. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na gospodarkę = The Economic Impact of Modern Information and Communication Technologies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 888 (2012) , s. 135-148. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Skuza Krzysztof , Lis Stanisław
Tytuł:
Dwie dekady zmian w polskim rolnictwie - wybrane problemy = Two Decades of Changes in Polish Agriculture - Selected Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. . - nr 888 (2012) , s. 61-76. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie