Szczegóły rekorduTytuł:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
234 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy niektórych pracach
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Gospodarka polska w latach 2005-2006 a Narodowa Strategia Rozwoju Kraju
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 6-18 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
2

Tytuł:
Udział sektora prywatnego w rozwiązywaniu kryzysów finansowych : wnioski dla Polski
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 19-50 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
3

Tytuł:
Proces tworzenia jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej i jego skutki dla Polski
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 51-73
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
4

Tytuł:
Międzynarodowy handel usługami - struktura, uwarunkowania i kierunki przemian
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 74-93
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
5

Tytuł:
Liberalizacja obrotów a handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z państwami UE
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 94-119 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
6

Autor:
Tytuł:
Problem asymetryczności szoków w teorii Optymalnych Obszarów Walutowych
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 120-140 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
7

Tytuł:
Model integracji europejskiej i jego przydatność dla integracji krajów mniej zaawansowanych w rozwoju
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 161-182 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
8

Tytuł:
Rady polityki pieniężnej a "wygładzenie" stóp procentowych i inercja w podejmowaniu decyzji na przykładzie wybranych krajów OECD
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 141-160 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn
9

Tytuł:
Wpływ akcesji do UE na zmiany strukturalne regionów nowych krajów członkowskich
Źródło:
Gospodarka polska na tle przemian w gospodarce europejskiej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / kierownik zespołu: Stanisław MIKLASZEWSKI. (2007) , s. 183-234 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1158/Magazyn