Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
286 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Marketing a interfuzja = Marketing and Interfusion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 79-88. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rola pośredników w procesie sprzedaży usług ubezpieczeniowych = The Role of Intermediaries in the Process of Insurance Service Sales
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 45-51. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wykorzystanie sieci Internet dla celów komunikacji marketingowej = The Use of the Internet for Marketing Communication Purposes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 141-149. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Targi jako czynnik aktywizacji rynku regionalnego = Fairs as a Factor Activating a Regional Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 27-44. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych = Direct Sales as Farms' Distribution Channel
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty = Polish Banks' Competition Strategies - Selected Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 159-178. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Marketing bezpośredni w Polsce (na przykładzie korporacji Amway) = Direct Marketing in Poland (Example of "Amway" Company)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 201-207. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce = Marketing Development Environment in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 9-17. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Kozioł Leszek , Wojtowicz Anna
Tytuł:
Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą = The Use of Marketing Concept in Crucial Areas of the Company Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 117-129. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Polityka cen przedsiębiorstw handlowych i jej uwarunkowania = The Price Policy of Trade Companies and its Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 20-26. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Strategie marketingowe firm z kapitałem rodzimym i zagranicznym (analiza porównawcza) = Marketing Strategies of Firms with Domestic and Foreign Capital (Comparative Analysis)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 179-191. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Marketing usług budowlanych = Marketing of Building Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - nr 2 (1999) , s. 53-58. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Polsce = Behaviour of Rural Tourism Services Purchasers in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 223-235. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Innowacja jako strategia wprowadzania nowego produktu (na przykładzie proszku do prania Perła) = Innovation as a Strategy of a Product Launching (Example of Washing Powder "Perła")
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. . - z. 2 (1999) , s. 209-221. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie