Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
167 s.: il., tab.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Porównanie wyników taksonometrii wielokryterialnej = Comparing Results of Multicriterion Taxonometry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Wydymus Stanisław , Ziad Abdulla T.
Tytuł:
Statystyczna analiza współzależności rozwoju gospodarki surowcowej i rozwoju gospodarczego = Statistical Analysis of Interdependence of Growth of Raw Material Economy and Economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 67-81. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
O badaniu koincydencji dowolnej zmiennej objaśniającej = Analysis of Coincidence of Any Independent Variable
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 107-125. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wyniki symulacyjnych badań mocy wybranych testów normalności rozkładu jednowymiarowej zmiennej losowej = Results of Simulation Study of Power of Selected Tests of Univariate Normality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 127-148. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w Polsce na podstawie porównań międzynarodowych i klasycznych modeli tendencji rozwojowej = Prediction of Energy Consumption in Poland on Basis of International Comparisons and Classical Models of Development Tendencies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 21-48. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Przewidywanie zmian w zakresie produkcji podstawowych surowców mineralnych w wybranych krajach = Change Prediction in Production of Chief Raw Materials in Selected Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 83-106. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji = Estimation of Parameters of Linear Regression Equation under Conditions of Insufficient Information
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Ludwiczak Bogdan , Góral Adam
Tytuł:
Porównanie klasycznej i uogólnionej metody najmniejszych kwadratów w przypadku heteroskedastyczności składnika losowego = Comparison between Classical and General Method of Least Squares in Case of Heterascedastic Error Term
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 243 (1987) , s. 149-167. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie