Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
138 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Trendy ekologiczne a zachowania konsumentów = Ecological Trends and Consumers' Behaviour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 93-99. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Potencjał rynkowy i jego dyfuzyjny mechanizm = Market Potential and Its Diffusive Machanism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Określanie wartości kontraktów futures = Determining the Value of Futures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych = Criteria of the Mineral Water Market Segmentation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 101-111. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu za strony zachodnich sieci : (zarys problematyki) = Dangers and Chances for Polish Trade on the Part of Western Networks in the Light of the Carried Out Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 113-126. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Import i eksport dzieł sztuki w Polsce = Import and Export of Works of Art
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 127-138. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Modele pomiaru i oceny jakości produktów rynkowych = The Models for Measuring and Assessing the Quality of Marketable Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Badania znaczeń produktów rynkowych z wykorzystaniem programu komputerowego ANTHROPAC = Studies on the Meanings of Marketable Products, Using the Computer Program ANTHROPAC
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 49-64. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zastosowanie analizy wariancji i funkcji dyskryminacyjnej do badania wpływu informacji giełdowych na przyszłe zmiany cen akcji = The Use of the Variance and Discriminant Function Analyses for Studying the Effect of Stock Exchange Intelligence on Future Changes in Share Prices
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 77-92. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Modele agrometryczne gospodarki żywnościowej = Agrometric Models of the Food Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 540 (2000) , s. 33-47. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie