Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
143 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Porównywanie się z najlepszymi. Benchmarking w systemie analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa = Comparing with the Best. Benchmarking in the System of Company's Competitive Edge Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 107-117. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Krakowski Park Technologiczny i jego przewidywany wpływ na przedsiębiorczość lokalną = The Cracow Technological Park and its Projected Impact on Local Entrepreneurship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 129-143. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Strategia rozwoju przedsiębiorczości w województwie krakowskim = Strategy of Entrepreneurship Stimulation in the Cracow Voivodship (Preliminary Conception)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Problemy zarządzania w procesie rozwoju firmy = Problems Pertaining to Management in the Process of Company's Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Otoczenie biznesu a inwestycje zagraniczne (na przykładzie województwa krakowskiego) = Business Environment and Foreign Investment (Taking the Cracow Voivodship as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Sektor prywatny w Polsce : (ogólna charakterystyka za lata 1990-1996) = Private Sector in Poland : (General Outline 1990-1996)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Strategie rozwoju organizacji = Strategies of Organization's Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Standardy współczesnego zarządzania = Contemporary Management Standards
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 53-65. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju małych i średnich firm w kontekście prowadzonej polityki regionalnej = Conditions of the Expansion of Small and Medium-Sized Businesses in the Context of the Implemented Regional Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Związki Vistuli SA i Krakchemii SA z regionalnym otoczeniem biznesu = Links of Vistula SA nad Krakchemia SA with the Regional Business Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 107-117. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wybrane zagadnienia marketingu usług bankowych = Selected Problems Pertaining to the Marketing of Banking Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 531 (1999) , s. 95-105. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie