Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
108 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 6
1

Tytuł:
Formy zagospodarowania przestrzennego i ich wpływ na kierunki alokacji nakładów w handlu = Forms of Spatial Development and Their Impact on Directions of Outlays' Allocation in Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. . - nr 204 (1984) , s. 41-55. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Lokalizacja i hierarchia ośrodków rynkowych w Polsce południowo-wschodniej : studium empiryczne = Location and Hierarchy of Market Centers in South-eastern Poland : Empirical Study
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. . - nr 204 (1984) , s. 17-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Problemy wyboru ekonomicznego w zreformowanym przedsiębiorstwie handlowym = Problems Pertaining to Economic Choice in Reformed Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. . - nr 204 (1984) , s. 5-15. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Próba systematyzacji badań nad psychologicznymi i socjologicznymi uwarunkowaniami pracy w handlu do roku 1972 = Attempt at Systematization of Researches on Psychological and Sociological Conditions of Work in Trade until 1972
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. . - nr 204 (1984) , s. 91-108. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Rozwój handlu wewnętrznego na tle wzrostu demograficznego Polski w Latach 1950-1981 = Development of Domestic Trade in the Light of Poland's Demographic Growth in the Years 1950-1981
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. . - nr 204 (1984) , s. 71-89. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ewolucja systemu funkcjonowania handlu wewnętrznego w Polsce Ludowej : próba syntezy = Evolution of Functioning System of Trade in People's Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. . - nr 204 (1984) , s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie