Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
140 s.: il., tab.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Zróżnicowanie struktur wydatków gospodarstw domowych w latach 1973-1986 = Diversity of Expenditures Structures of Households in the Years 1973-1986
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 307 (1989) , s. 91-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Osiewalski Jacek , Dyba Tadeusz
Tytuł:
Bayesowska estymacja przesuniętej krzywej logistycznej lub anty-logistycznej = Bayesian Estimation of Displaced Logistic or Anti-logistic Curve
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 307 (1989) , s. 29-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Regionalna analiza wybranych wskaźników efektywności środków trwałych w rolnictwie polskim = Regional Analysis of Selected Measures of Efficiency of Fixed Assets in Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 307 (1989) , s. 45-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Bayesowska estymacja i predykcja dla modelu liniowego z autokorelacją - formuły i przykłady = Bayesian Estimation and Prediction for Linear Model with Autocorrelation - Formulas and Examples
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 307 (1989) , s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Względna liczebność oraz struktura według płci ludności w wieku produkcyjnym w Polsce w latach 1975-1985 = Size and Sex Structure of the Population in Working Age in Poland in the Years 1975-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 307 (1989) , s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie umieralności w Polsce w 1985 roku (w układzie wojewódzkim) = Spatial Diversity of Mortality in Poland in 1985 (by voivodeships)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 307 (1989) , s. 127-140. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Próba oceny stanu i efektywności wykorzystania majątku trwałego w szkolnictwie Polski (aspekt przestrzenny) = An Attempt at Evaluation of the State and Efficiency of Utilization of Fixed Assets in Educational System in Poland (Spatial Aspect)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 307 (1989) , s. 67-90. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie