Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
215 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska : praktyka - badania naukowe - dydaktyka = Economic Aspect of Environmental Protection Practice - Research - Didactics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Przesłanki ustalania i oceny bariery finansowej ochrony środowiska = Premises of Establishing and Evaluating the Financial Barrier in the Environmental Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 123-142. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wycena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł = Pricing of Ecological Losses Induced by the Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 173-184. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Straty, nakłady i koszty ekologiczne - interpretacja pojęć = Losses and Outlays and Ecological Costs : Interpretation of Terminology
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 71-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Pomiar i ocena sumarycznej uciążliwości przemysłu dla środowiska = Measurement and Assessment of the Total Encumbrance of Industry for the Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 55-69. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Programy ochrony środowiska i problemy ich realizacji = Programmes of Environmental Protection and Problems of Their Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 21-36. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Kształtowanie nakładów gospodarczych na ochronę środowiska w przemyśle = The Shape of Outlays for Environmental Protection in the Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 91-106. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Badanie rozmiarów i struktury kosztów ochrony środowiska naturalnego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych = Research Into the Volume and Structure of Costa of Environmental Protection In Selected Industrial Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 107-121. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Ocena możliwości samofinansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych makroregionu południowo-wschodniego = Assessment of Possible Self-Financing of Investments In the Field of Environmental Protection in the Industrial Businesses of the South-Eastern Macroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 143-159. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Kierunki rozwoju gospodarowania funduszami ekologicznymi = Directions In the Development of the Management of Ecological Funds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 161-171. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Realizacja programów ochrony środowiska w warunkach nierównowagi gospodarczej = Implementation of Environmental Protection Under the Conditions of Economic Inequilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 37-53. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Gospodarka surowcowo-materiałowa i ochrona środowiska w badaniach i dydaktyce = Materials and Raw Materials Economy and Protection of the Natural Environment In Research and Didactics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 292 (1989) , s. 185-211. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie