Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Czynniki wpływające na formowanie się nowo powstałych przedsiębiorstw w województwie krakowskim po 1988 roku = Factors Influencing the Formation of Businesses Established after 1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 139-152. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Niektóre modele rozwoju organizacji = Selected Models of Development of an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 125-138. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Techniki przedsiębiorczości = Instruments of Entrepreneurship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 51-57. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Prawne aspekty prowadzenia działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa = Legal Aspects of Conducting Business by Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 81-92. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Strategie zmian i rozwoju przedsiębiorstwa = Strategies of Changes and Development of Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 115-124. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Faktoring bankową techniką wspierania przedsiębiorczości = Factoring - Instrument Used by Banks to Support Entrepreneurship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 93-100. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Rola zarządu w systemie naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa = Role of Board of Directors in the System of Enterprise's Top Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Formułowanie i wybór opcji strategicznych = Devising and Selection of Strategic Options
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji rynkowej Polski i Ukrainy = Conditions of Development of Entrepreneurship in Market Transformation Processes in Poland and Ukraine
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne a rozwój przedsiębiorczości w województwie krakowskim = Foreign Investment and Development of Entrepreneurship in the Kraków Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 21-36. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Kadry kwalifikowane - podstawowy zasób innowacyjny województwa = Qualified Labour Force - Basic Innovative Resource of the Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 37-50. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
System innowacji i przedsiębiorczości w województwie krakowskim = System of Innovations and Entrepreneurship in the Kraków Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 519 (1998) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie