Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
122 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Analiza relacji pomiędzy zjawiskami społeczno-gospodarczymi i kierunkami produkcji rolniczej w XIX wieku w zachodniej części Galicji = Analysis of Relations Existing between Socio-Economic Phenomena and Directions of Agricultural Production in the 19th Century in Western Part of Galicia
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. . - nr 418 (1994) , s. 19-27. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wieloczynnikowy model rozkładu dochodów gospodarstw domowych = Multi-Factor Model of Household Income Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. . - nr 418 (1994) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Współczesne problemy metodologii badań demograficznych = Current Problems Pertaining to the Methodology of Demographic Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. . - nr 418 (1994) , s. 29-38. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Uogólniona koncepcja jakości dóbr = Generalized Conception of Product Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. . - nr 418 (1994) , s. 73-90. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Efektywność sygnałów o rozregulowaniu na przykładzie procedury kontrolnej X = Reliability of Production Process Interruption Taking x Control Procedure as Example
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. . - nr 418 (1994) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Analiza struktury umieralności według przyczyn w środowisku wielkomiejskim w Polsce w 1990 roku = Analysis of Cause Related Morality Structure in Big Cities Environment in Poland in the Year 1990
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. . - nr 418 (1994) , s. 39-58. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wybrane problemy zadłużenia krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w latach 1980-1988 = Selected Problems Pertaining to the Indebtedness of North African and Middle-East Countries in the Years 1980-1988
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. . - nr 418 (1994) , s. 59-71. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Model procesu bieżącej kontroli jakości = Model of Current Quality Inspection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. . - nr 418 (1994) , s. 107-122. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie