Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Z zagadnień funkcji społeczno-wychowawczych spółdzielczości = Some Problems Pertaining to Socio-educational Functions of Co-operative Movement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 33-44. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Sytuacja rynkowa jako czynnik reformy gospodarczej = Market Situation as Factor of Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 123-133. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Techniki kalkulacji wyboru dostawcy = Techniques of Calculation of the Supplier's Selection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 135-155. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rynkowe przesłanki terytorialnego planowania handlu - zarys aktualnych problemów badawczych = Market Premises of Territorial Planning of Trade Outline of Current Research Problems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 73-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kształtowanie podmiotowej struktury handlu wewnętrznego = Creating the Domestic Trade's Structure Formation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 93-110. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Charakter prawny uchwał organów kolegialnych spółdzielni = Legal Character of Resolutions of Co-operative's Collegiate Bodies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 19-32. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zakres podmiotowy ochrony dóbr osobistych osób prawnych w kodeksie cywilnym = Protection of Personal Property of Legal Persons in the Civil Code
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 173-185. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Niektóre problemy zmian struktury podaży rynkowej = Some Problems of Structure Changes in Market Supply
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 111-121. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Dwa spojrzenia na problem jakości towarów = Two Outlooks on the Problem of Commodities' Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 157-171. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Banki spółdzielcze w kredytowaniu gospodarki nieuspołecznionej w rolnictwie = Co-operative Banks in Crediting Private Sector of Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 45-59. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Przemiany strukturalne spółdzielczości spożywców w Polsce Ludowej - próba uogólnienia = Structural Transformations of Consumers' Co-operative Movement in People's Poland - Attempt at Generalization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 61-72. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Turystyka w sferze potrzeb społecznych = Tourism In the Sphere of Social Need
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 199-214. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Bariery wzrostu poziomu wyżywienia ludności świata = Barriers to Nutrition Level's Increase of World Population
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 187-197. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Profesor Eugeniusz Garbacik - 45-lecie pracy naukowej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 182 (1984) , s. 9-17
varia
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID