Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
84 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 5
1

Tytuł:
Rola i miejsce modeli symulacyjnych w procesie strategicznego zarządzania firmą = Place and Role of Simulation Models in Process of Business Strategic Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 475 (1996) , s. 43-50. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Metody szacowania rozkładu częstości i intensywności szkód dla portfela ubezpieczeń = Methods of Estimating Distribution of Frequency and Intensity of Damages for Insurance Portfolio
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 475 (1996) , s. 69-84. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zróżnicowanie struktur wydatków gospodarstw domowych w przekroju makroregionów (w 1993 roku) = Diversity of Expenditure Structure of Households in Cross-Section of Macroregions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 475 (1996) , s. 51-68. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
O metodzie prognozowania szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi = On the Method of Projecting Time Sequences with Seasonal Fluctuations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 475 (1996) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Detecting Outliers in Economic Analyses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 475 (1996) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie