Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Autor:
Tytuł:
Probabilistyczne sieci neuronowe i możliwości ich zastosowań = Probabilistic Neural Networks and Their Possible Applications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego = Elements of Deterministic Chaos Theory in the Research of Economic Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 31-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Analiza głównych składowych jako metoda wstępnego przetwarzania danych dla sieci neuronowych = Principal Components Analysis as a Data Pre-processing Method for Neural Networks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 17-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne aspekty wykorzystania metod teorii zbiorów rozmytych w dynamice systemowej = Theoretical Aspects of the Application of Fuzzy Set Theory Methods in System Dynamics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 53-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Informatyka w administracji samorządowej - przed i po reformie = Computer Science at Local Administration Level Before and After Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 145-153. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Problemy w zastosowaniu informatyki w przedsiębiorstwach i rozwój narzędzi do implementacji technologii informacyjnej = Problems of Computer Science Application in Enterprises 4and the Development of Tools for Information Technology Implementation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 155-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Szyfrowanie algorytmem RSA - bezpieczeństwo i aspekty obliczeniowe = Coding with RSA Algorithms - Safety and Computational Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 87-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Próba poprawy efektywności działania systemów obsługi baz danych opartych na bezpośrednim dostępie = An Attempt to Improve the Effectiveness of Database Systems Based on Direct Access
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 105-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka systemów zintegrowanych klasy MRP wraz z elementami analizy rynku = Characteristics of MRP II-Class Integrated Systems with Elements of Market Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wybrane metody szacowania zasobów w inżynierii oprogramowania = Selected Methods of Resources Evaluation in Software Engineering
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 67-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Ocena efektów przedsięwzięć informatycznych przez kadrę menedżerską polskich firm = Evaluation of the Effects of Information Technology Ventures by the Managers of Polish Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 551 (2000) , s. 115-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie