Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
79 s.: il., tab.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz., summ.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Minimalizacja obciążenia i wariancji w estymacji modeli ekonometrycznych ze zmiennymi współliniowymi = Minimizatiog of Systematic Errors and Variance in Econometric Models Estimation with Muiti-Collinear Variables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 327 (1990) , s. 25-30. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Empiryczne miary zmian cech jakości = Empirical Similarity Measures of Mechanisms of Attribute Measure Changes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 327 (1990) , s. 39-46. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Funkcja intensywności w modelu Chianga = Intensity Function in Chiang's Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 327 (1990) , s. 59-67. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ciągi funkcji separowalnych i podseparowalnych Neumana (I rodzaju) = Sequences of Separable and Under-Separable Neuman's Functions (of 1st Kind)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 327 (1990) , s. 5-10. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wykorzystanie macierzy brzegowych w metodach Kleina i Haitowskiego = Applications of Bordered Matrices Klein and Haitowski's Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 327 (1990) , s. 31-37. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Dekompozycja funkcji kosztów w warunkach inflacji = Cost Function Decomposition Under Inflation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 327 (1990) , s. 47-58. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Wykorzystanie informacji a priori w konstrukcji nieparametrycznego estymatora gęstości = Application of "a priori" Information to Constructing a Non-Parametrical Frequency Estimator
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 327 (1990) , s. 11-24. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
O algorytmie metody potencjałów dla zadania transportowego z wypukłą funkcją kosztów = On a Potentials Method Algorithm for Transport Problem With Convex Cost Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 327 (1990) , s. 69-79. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie