Szczegóły rekorduTytuł:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości
Kierownik tematu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Opis fizyczny:
155 s.: il.; 30 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
Program badawczy:
26/KPiI/1/2007/S/387
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn
naukowo-badawcze
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Zmiany obrotów handlu zagranicznego Polski w okresie przed- i poakcesyjnym do Unii Europejskiej
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. (2007) , s. 89-104 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn
2

Tytuł:
Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. (2007) , s. 105-116 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn
3

Tytuł:
Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej do rozwoju przedsiębiorczości w Województwie Małopolskim
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. (2007) , s. 117-138 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn
4

Tytuł:
Rynek pracy a zasoby wiedzy - poszukiwanie rezerw
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. (2007) , s. 4-29 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn
5

Tytuł:
Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. (2007) , s. 68-88 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn
6

Tytuł:
Zmiany w postrzeganiu strategicznych czynników potencjału konkurencyjności przez przedsiębiorstwa budowlane - wyniki badań
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. (2007) , s. 139-155 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn
7

Tytuł:
Wpływ rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na zmianę uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. (2007) , s. 46-67 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn
8

Tytuł:
Wspieranie Przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej - najlepsze praktyki
Źródło:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. (2007) , s. 30-45 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
Sygnatura:
NP-1153/Magazyn