Szczegóły rekorduTytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1997
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Metoda "case study" w nauczaniu ekonomii = The Case Study Method in Teaching Economics
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 35-44. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Symulacyjne metody analizy efektywności procedur predykcji = Simulation Methods of Analysing the Effectiveness of Prediction Procedures
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Cele i metody nauczania przedmiotu "Zastosowania komputerów w rachunkowości" = Objectives and Methods of Teaching the Subject "Application of Computers to Accountancy"
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 117-126. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego = Economic Situation of Households in the Period of Economic System Transformation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 7-24. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Refleksje nad etyką w ekonomii i przedsiębiorstwie = Reflections on Economic and Business Ethics
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 25-33. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki = On the Forecasting of Economic Phenomena Development Achievements and Shortcomings
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 45-52. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Znaczenie i kierunki przeobrażeń pośrednictwa hurtowego w kanałach dystrybucji = Significance and Directions of Changes in Wholesale Agencies in the Channels of Distribution
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 71-82. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Specyfika rachunkowości sektora publicznego = Specificity of the Public Sector Accountancy
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 109-116. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 127-134. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych = Time Aspects of Organizational Changes Implementation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Przesłanki wyboru strategii zagranicznej w firmie niemieckiej = Reasons for the Choice of Foreign Strategy in the German Firm
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. . - nr 1 (1997) , s. 95-107. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID