Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
47 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 6
1

Tytuł:
Badania porównawcze skażenia metalami ciężkimi wątroby świń = Comparative Studies on the Contamination of Pigs' Livers With Heavy Metals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 396 (1993) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at the Assessment of the Effect of Selected Zoometric Parameters on the Sensory Quality of Rabbit Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 396 (1993) , s. 27-32. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Kędzior Władysław , Kosowicz Katarzyna
Tytuł:
Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego = Effect of Thermal Treatment on the Results of Sensory Appraisal and the Losses in the Weight of Lamb Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 396 (1993) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Wpływ rodzaju opakowań jednostkowych i warunków przechowywania na zmiany wybranych wskaźników jakości margaryny mlecznej = Effect of the Unit Package Type and Storing Conditions on the Changes in the Selected Quality Coefficients of Milk Margarine
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 396 (1993) , s. 33-40. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Sikora Tadeusz , Maciaszczyk Magdalena
Tytuł:
Próba ilościowego określenia jakości mięsa króliczego = Attempt at Quantitative Determination of the Quality of Rabbit Meat
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 396 (1993) , s. 21-25. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Gołębiowski Tadeusz , Tchorzewska Joanna , Ślawska Ewa
Tytuł:
Badanie współzależności barwy miodów i zawartości w nich związków mineralnych = Studies on the Relationship Between the Colour of Honey and the Levels of Mineral Compounds
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 396 (1993) , s. 41-47. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID