Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
140 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Autor:
Markiewicz Łukasz , Kubińska Elżbieta
Tytuł:
Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa = Different Ways of Measuring Investment Risk - the Psychological vs. the Financial Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 889 (2012) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009 = Mutual Insurance Companies in Poland and the Financial Crisis of 2008-2009
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 889 (2012) , s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Współczynnik wypłacalności jako miara adekwatności kapitałowej banków w Polsce = The Capital Adequacy Ratio as a Measure of the Safeness and Financial Stability of Banks in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 889 (2012) , s. 17-48. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rozwój usług w globalnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem outsourcingu finansowo-księgowego = Development of Services in the Global Economy - Financial and Accounting Outsourcing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 889 (2012) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
The Analysis of Possible Uses of Alternative Risk Transfer Methods in Poland in the Context of Operational Risk Reduction = Analiza możliwych zastosowań metod alternatywnego transferu ryzyka w Polsce w kontekście redukcji ryzyka operacyjnego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 889 (2012) , s. 117-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., streszcz., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Zarządzanie wynikiem finansowym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce = Profit Management in Small and Medium Enterprises in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 889 (2012) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Problematyka mierzalności stresu fiskalnego na przykładzie wybranych miast na prawach powiatu w latach 2006-2008 = The Dilemmas of Local Fiscal Stress Measurement - Selected Polish Municipalities in the Years 2006-2008
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 889 (2012) , s. 79-88. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Renty zmienne jako alternatywne źródło dochodu na starość = Variable Annuities as an Alternative Source of Retirement Income
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 889 (2012) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Przekształcenia w strukturze społeczno-gospodarczej gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Changes in the Socio-economic Structure of the Communities of Cracow's Metropolitan Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 889 (2012) , s. 63-78. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie