Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
152 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Istota kosztów produkcji = Nature of Production Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 95-102. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Banki uniwersalne w Republice Federalnej Niemiec = Universal Banks in the Federal Republic of Germany
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 141-152. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Niektóre aspekty pozyskiwania wpływów budżetowych = Some Aspects of Deriving Budgetary Revenues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 27-33. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
O metodach równoważenia budżetów terenowych = Methods of Balancing Local Budgets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 19-25. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Teoretyczne problemy kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa = Theoretical Problems Pertaining to Enterprise Capital Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 43-53. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 73-83. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Ujęcie budżetu państwa metodą przepływów finansowych = State Budget Presented by Means of the Financial Flows Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 5-17. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ewolucyjne zmiany francuskiego systemu bankowego = Evolutionary Changes of the French Banking System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 129-140. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Wyniki finansowe w przemyśle - uwarunkowania i tendencje zmian - na tle procesów inflacyjnych lat osiemdziesiątych w gospodarce polskiej = Financial Performance of Industry - Conditions and Trends - in the Light of Inflationary Processes in the Polish Economy of the 80s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 85-93. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Niektóre problemy wydatków państwa = Selected Problems Pertaining to State Expenditure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 35-42. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Systemy rachunkowości narodowej - analiza porównawcza = System of National Accounting - Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. . - nr 376 (1993) , s. 103-116. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie