Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
80 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Zachowania innowacyjne - próba interpretacji filozoficznej = Innovative Behaviour - Attempt at Philosophical Interpretation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 413 (1993) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Strategia zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach o różnych formach własności = Labour Resources Management Strategy in Enterprises of Various Forms of Ownership
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 413 (1993) , s. 13-20. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Systemowe uwarunkowania zmian popytu na rynku pracy w Polsce = System Conditions of Demand Modifixation on Labour Market in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 413 (1993) , s. 29-44. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Instytucjonalizacja działalności państwa i władz lokalnych wobec bezrobocia = Institutionalizing State's Local Authorities' Activities Concerning Unemployment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 413 (1993) , s. 59-70. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 413 (1993) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Nowe formy organizacji czasu pracy = New Forms of Organization of Working Time
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 413 (1993) , s. 21-28. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Krańcowa produktywność pracy żywej = Marginal Productivity of Labour Force
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 413 (1993) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie