Szczegóły rekordu



Tytuł:
Podstawy ekonomiki pracy
Adres wydawniczy:
Warszawa: Książka i Wiedza, 1978
Opis fizyczny:
377 s.: il.; 21 cm
monografia
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Zakładowa polityka zatrudnienia
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 171-208
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Wynagrodzenie za pracę w gospodarce socjalistycznej
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 314-342
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Gospodarka czasem pracy
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 258-313
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Przedmiot, miejsce i rozwój ekonomiki pracy
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 9-29
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Planowanie zatrudnienia w zakładzie pracy
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 209-237
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Wydajność pracy i jej czynniki
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 124-170
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Koszty pracy
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 343-364
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Społeczne aspekty podziału pracy
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 30-60
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Kwalifikowanie pracy
Źródło:
Podstawy ekonomiki pracy / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 238-257
rozdział w monografii