Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
302 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 16
1

Tytuł:
Statystyczne metody ustalania systemu opóźnień czasowych w modelu ekonometrycznym = On the Statistical Methods of Determining the Systems of Time Retardations in an Econometric Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 39-61. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
O pewnych procedurach postępowania przy wyborze zmiennych objaśniających = On Certain Procedures Used for Choosing Explanatory Variables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 63-82. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rozkład dystrybuanty na część symetryczną i część asymetryczną = On the Distribution of the Cumulative Distribution Function into Symmetric and Asymmetric Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 5-14. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Agregacja liniowa ekonometrycznych modeli opisowych = On the Linear Aggregation of Descriptive Econometric Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 23-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zmodyfikowana funkcja produkcji typu Cobba-Douglasa jako narzędzie optymalnego sterowania procesami wytwarzania = On a Modified Cobba-Douglas Type Production Function as an Instrument for Optimum Control of Manufacturing Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 83-96. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Periodyzacja rozwoju gospodarki narodowej oraz jej podstawowych sfer w okresie Polski Ludowej : (studium statystyczne) = On Periods in the Development of National Economy and Its Basic Branches in the Polish People's Republic : (a Statistical Study)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 111-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Ekonometryczna analiza popytu na usługi ludności miasta Krakowa w 1973 roku = An Econometric Analysis of the Demand for Services in Kraków in 1973
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 151-180. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Algorytm klasyfikacji zbiorów liniowo uporządkowanych = On the Classification Algorithm of Linearly Arranged Sets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 223-235. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Próba klasyfikacji przedsiębiorstw w oparciu o metodę taksonomii wrocławskiej = On the Grouping of Construction Companies by Means of Wrocław Taxonomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 203-222. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
O pewnej metodzie taksonomicznej = On a Taxonomic Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 181-201. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Przygotowanie organizacyjne przedsiębiorstwa do wprowadzenia automatycznego przetwarzania danych = On the Adequate Organization of Enterprise Before the Introduction of Data Processing Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 237-255. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Próba oceny przydatności systemu Prokor w kontroli realizacji inwestycji przemysłowych = An Evaluation of the Usefulness of Prokor System for the Control of Execution of Industrial Projects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 279-296. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Wybór techniki estymacyjnej parametrów modelu kosztów jednostkowych produkcji = On the Parameter Rating of the Model of Unit Production Costs : Choice of the Rating Technique
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
O błędzie aproksymacji rozkładu normalnego = On the Error of Approximation of Normal Distribution
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 15-21. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Kukuła Karol , Kukuła Urszula
Tytuł:
Próba periodyzacji rozwoju polskiego handlu zagranicznego na podstawie zmian struktury towarowej = On the Stages in the Development of Polish Foreign Trade and the Respective Changes in the Commodity Pattern
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 135-149. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
System operacyjny a oprogramowanie standardowe komputerów = On Operating System and Computers' Standard Software
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 99 (1978) , s. 257-277. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie