Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Opis fizyczny:
449 s.: il.; 26 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 29
1

Tytuł:
Funkcje odzieży = Functions of Clothing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 179-181. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Czechowska Maria , Szemraj Helena
Tytuł:
Badania nad kształtowaniem się wskaźników jakości olejów jadalnych w procesie przechowywania = Research on Quality Indicators of Cooking Oils During Storage
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 331-339. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Problemy oceny jakości niektórych wyrobów z tworzyw sztucznych = Problems of Quality Evaluation of Some Plastic Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 197-203. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Elektrostatyczne właściwości polimerów = Electrostatic Properties of Polymers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 225-242. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Metodyka dokonywania ocen porównawczych poziomu jakościowego wyrobów przemysłowych = Methodology of Comperative Evaluation of Manufactured Goods Quality
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 243-248. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Acyloaminy jako namiastki pieprzu = Acyloamines as Pepper Substitutes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 249-254. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zagadnienie kompleksowej oceny własności fizjologicznych odzieży = Problems of Complex Evaluation of Physiological Properties of Clothing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 395-402. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Współczynniki ważkości jako element oceny jakości towarów = Importance Coefficient as an Element in Quality Evaluation of Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 323-330. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Ocena zużycia odzieży spowodowanego jej ścieraniem = Evaluation of Wear Caused by Fabrics Abrasiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 269-274. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Możliwość określenia jakości elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego za pomocą metody multyplikacyjnej = A Possibility of Quality Evaluation of Electric Household by Means of Multiplication Method
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 403-409. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Kryteria oceny jakości detergentowych środków piorących w świetle badań ankietowych = Criteria for Evaluation of the Quality of Detergent Washing Powders in the Light of Polls
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 359-365. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Kolek Jan , Misiaszek Zofia
Tytuł:
Metody badań na układach modelowych migracji składników lakierów konserwowych do produktów spożywczych = Methods of Tests on Models of Migration of Preservation Varnish Components into Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 381-386. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Struktura wskaźników wartości użytkowej = Structure of Utility Indicators
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 287-292. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Czynniki determinujące wartość użytkową opakowań jednostkowych = Factors Determining Utility of Unit Containers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 293-297. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wpływ grubości warstwy emalii na własności użytkowe naczyń = Effect of Enamel Coating Thickness on Utility of Kitchen Utensils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 411-416. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Właściwości towarów jako wyznaczniki warunków magazynowania = Properties of Goods as Determining Storage Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 309-313. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Problemy ciemnienia emalii tytanowych = Problems of Titanium Enamels Darkening
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 315-321. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Niektóre problemy dotyczące przedmiotu badań towaroznawstwa artykułów spożywczych = Some Problems Concerning Subject of Research of Science of Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 299-308. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
19

Tytuł:
Metale ciężkie i ich migracja z opakowań metalowych do kompotów jednoowocowych malinowych i truskawkowych = Heavy Metals and Their Migration from Metal Contrainers to Raspberry and Strawberry Compotes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 263-268. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
20

Autor:
Tytuł:
Klasyfikacja wskaźników jakości materiałów skóropodobnych = Classification of Quality Indicators of Leather-look Materials
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 183-187. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
21

Tytuł:
Analiza sensoryczna - dyscyplina uzupełniająca wykształcenie towaroznawców
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 189-195. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
22

Tytuł:
Niszczące działanie mikroorganizmów na towary przemysłowe = Harmful Effect of Microorganisms on Manufactured Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 275-286. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
23

Tytuł:
Kierunki rozwojowe emaliernictwa w Polsce = Developmental Tendencies in Enamelling in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 173-178. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
24

Tytuł:
Zastosowanie defektoskopu ultradźwiękowego do badania blach cienkich (przeznaczonych do produkcji opakowań) = Application of Ultrasonic Defectoscope to Test Metal Foils Used in Manufacture of Wrappers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 205-223. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
25

Tytuł:
Wpływ procesu technologicznego na własności metali = Effect of Technological Process on Enamel Properties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 387-393. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
26

Tytuł:
Badanie zjawisk starzenia papierów w aspekcie towaroznawczym = Research on Paper Ageing in Terms of Science of Commodities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 255-261. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
27

Tytuł:
Rola preferencji i akceptacji konsumenckiej w ocenie jakości produktów żywnościowych = Role of Consumer's Preference and Acceptance in Evaluation of the Quality of Food Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 367-374. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
28

Tytuł:
Kryteria oceny właściwości higienicznych obuwia = Criteria for Evaluation of Hygenic Properties of Footwear
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 375-380. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
29

Tytuł:
Wkład Krakowskiej Szkoły Towaroznawczej do nauk towaroznawczych = Contribution of the Cracow School of Science of Commodities to this Science
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. . - nr 81 (1976) , s. 9-171. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID