Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Badania nad doborem optymalnych wewnętrznych powłok ochronnych na puszkach z blachy białej służących do przechowywania niektórych przetworów owocowych = Examining the Choice od the Optimum Inside Protective Covers for Tinplate Cans Used for Storing fruit Preserves
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 94 (1978) , s. 35-44. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wpływ produktów reakcji na szybkość zasadowej hydrolizy morfolidu kwasu trans p-chloro-cynamonowego = The Influence of the Reaction Products on the Bate of the Base Hydrolysis of Trans P-Chloro-Cinnamic Acid Morpholid
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 94 (1978) , s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Karpielowa Łucja , Skrzypek Mieczysław
Tytuł:
Badania nad metodyką określania jakości detergentowych płynów do mycia naczyń stołowych = Research la the Methodics of Determining the Quality of Detergent Fluids for Washing Table Utensils
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 94 (1978) , s. 21-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-piperydyny = The Kinetics of the Reaction of the Basic Hydrolysis of P-Chloro-Benzoylo-Piperidine
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 94 (1978) , s. 97-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kinetyka reakcji zasadowej hydrolizy p-chloro-benzoilo-morfoliny. Cz. 3 = The Kinetics of the Reaction of the Basic Hydrolysis of P-Chloro-Benzoylo-Morpholine. Part III
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 94 (1978) , s. 105-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Wpływ kształtu naczyń emaliowych na ich własności użytkowe = The Relationship between the Shape of Enameled Ware and Their Pee Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 94 (1978) , s. 45-50. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Niektóre właściwości morfologiczne, fizjologiczne i biochemiczne szczepów bakterii rozkładających węglowodory parafinowe = Some Morphological, Physiological and Biochemical Properties of Bacteria Tribes Decomposing Paraffin Hydrocarbons
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 94 (1978) , s. 117-127. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Badania nad występowaniem azotanów i azotynów w niektórych produktach spożywczych = The Examination of the Occurrence of Nitrates and Nitrites in Some Foodstuffs. Part 2, Vegetable Products. Cz. 2, Produkty warzywne
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 94 (1978) , s. 61-76. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Badanie wartości użytkowej oklein z polichlorku winylu dla przemysłu meblarskiego = The Examination of the Utility Value of Polyvinyl Chloride Veneers for the Furniture Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 94 (1978) , s. 51-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Porównanie przydatności wybranych metod badania rozkładu skrobi do diagnostyki laseczek z rodzaju Bacillus (komunikat) = The Comparison of the Usefulness of Chosen Methods of Examining the Decomposition of Starch for the Purpose of the Diagnostics of the Bacillus-genus Bacteria
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 94 (1978) , s. 113-116. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie