Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
162 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Perspektywiczne zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny a problem wyczerpywania zasobów obu paliw = On the Prospective Demand for Oil and Natural Gas and the Problem of Depleting Resources of These Fuels
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 97 (1978) , s. 87-106. - Summ., rez
Uwagi:
Summ., rez,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wpływ zatrudnienia i majątku trwałego na tempo wzrostu dochodu narodowego w Polsce i na Węgrzech w latach 1950-1973 = On the Influence of Employment and Fixed Assets on the Rate of Growth of National Income in Poland and Hungary in the Years of 1950-1973
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 97 (1978) , s. 33-51. - Summ., rez
Uwagi:
Summ., rez,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Koniunktura gospodarcza w roku 1975 oraz prognozy gospodarcze na rok 1976 czterech głównych państw członkowskich wspólnego rynku = On the Economic Situation of Four Main EEC Countries in 1975 and Their Economic Prospects for 1976
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 97 (1978) , s. 53-71. - Summ., rez
Uwagi:
Summ., rez,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Tendencje światowych cen surowców i żywności w latach 1950-1975 = On the Tendencies in the World Market Prices of Raw Materials and Food in the Period Between 1950 and 1975
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 97 (1978) , s. 73-86. - Summ., rez
Uwagi:
Summ., rez,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kwestia bezrobocia w dobie kapitalizmu państwowo-monopolistycznego = On Unemployment in the Age of State-monopoly Capitalism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 97 (1978) , s. 5-14. - Summ., rez
Uwagi:
Summ., rez,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Dysproporcje w rozwoju gospodarczym a efektywność integracji = On the Disproportion in Economic Development and the Efficiency of Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 97 (1978) , s. 107-128. - Summ., rez
Uwagi:
Summ., rez,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dysproporcje w rozwoju między wysoko rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi i krajami rozwijającymi się = On the Development Gap Between Highly Developed Capitalist Countries and Developing Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 97 (1978) , s. 129-143. - Summ., rez
Uwagi:
Summ., rez,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Rynkowa i pozarynkowa forma zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa w gospodarce socjalistycznej = On the Market and Non-market Forms of Satisfying Consumers' Needs in Socialist Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. . - nr 97 (1978) , s. 15-31. - Summ., rez
Uwagi:
Summ., rez,
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID