Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
345 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Zmiany w strukturze społecznej i gospodarczej w mieście Krakowie w latach 1950-1980 = Changes in the Social and Economic Structure in the Kraków City 1950-1960
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 45-74. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Wielkość i kierunki migracji ludności miasta Krakowa w drugiej połowie lat siedemdziesiątych = Quantity and Directions of Migration of Kraków's Population in the Second Half of the 70s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 75-91. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Główne nurty i problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Krakowa w latach 1945-1981 = Main Trends and Problems of Kraków's Socio-economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 23-44. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Działalność portu lotniczego Kraków-Balice na tle pozostałych portów lotniczych w Polsce = The Activity of Kraków - Balice Airport in Comparison with other Airports in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 285-330. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Przemysł krakowski oraz konieczne i pożądane kierunki jego przemian = Kraków's Industry and the Necessary and Desirable Lines of Its Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 127-146. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Przemysł a ochrona środowiska i zagospodarowanie zabytkowego Krakowa = Industry Vs Protection of Environment and Krakow's Old City
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 173-189. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Przegląd dorobku Instytutu Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie związanego z gospodarką miasta Krakowa = Survey of the Achievements of the Commodity Science Institute, Academy of Economies, Kraków, Related to Kraków's Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 331-345. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Potencjał remontowy budynków mieszkalnych Krakowa i kierunki jego wykorzystania = Repair Potential of Kraków's Apartment Buildings and lines of Its Utilization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 261-283. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Znaczenie gospodarcze Krakowa w dawnej Polsce (XVI-XVII wieku) : próba syntezy = Kraków's Economic Importance in Old Poland (XVI-XYIII Centuries) : Attempt at Synthesis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 5-22. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Przekształcanie profilu produkcyjnego Huty im. Lenina = Transformation of Production Profile of the Lenin Steel Works
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 191-214. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Finansowe problemy rewaloryzacji Krakowa = Financial Problems of Kraków's Revalorization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 243-260. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Chechelski Piotr , Byrski Bronisław
Tytuł:
Założenia rozwoju przemysłu spożywczego w województwie miejskim krakowskim = Assumptions of the Development of Food Industry in the Municipal Province of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 147-172. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Wpływ bariery wodnej na rozwój przemysłu (na przykładzie wybranych przedsiębiorstw województwa miejskiego krakowskiego) = Impact of Water Barrier on Instustry's Development (on the Basic of Selected Enterprises in the Kraków Municipal Province)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. . - nr 173 (1983) , s. 215-242. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie