Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
297 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 16
1

Tytuł:
Ekonometryczny model funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric Model of Production Function and Labour Productivity in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 115-142. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zastosowanie analizy probitów do badania budżetów rodzinnych = The Application of Probit Analysis in the Studies of Family Budgets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 5-19. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rozkład logarytmiczno-normalny, jako model rozkładu płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa w latach 1959-1967 = Logarithmic-Normal Distribution as a Model of Pay Distribution of Employees in Nationalized Economy in Kraków in the Years 1959-1967
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 21-42. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Prognozy rozkładów według wysokości płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa = Prognoses of Pay Distributions of Employees in Nationalized Economy in Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 43-68. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Analiza popytu na usługi rzemieślnicze w mieście Krakowie i w woj. krakowskim w 1966 r. : (na podstawie budżetów rodzinnych) = Analysis of Demand for Handicraft Services in Kraków and Kraków Province in the Year 1966 : (on the basis of Family Budget)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 69-86. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ekonometryczny model popytu na usługi dla ludności m. Krakowa w 1968 r. : (na podstawie budżetów rodzinnych) = Econometric Model of the Demand for Communal Services in Kraków in the Year 1968 : (on the basis of Family Budgets)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 87-96. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Uwagi o dynamizacji funkcji produkcji = Notes on Dynamization of Production Function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 143-153. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Madej Wojciech , Wąsik Małgorzata
Tytuł:
Analiza podstawowych relacji produkcyjnych jako kryterium lokalizacji przemysłu = Analysis of Basic Production Relations as a Criterion of Industry Localization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 171-190. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zintegrowany system EPD w obrocie towarowym szczebla hurtu = Integrated Electronic Data Processing System in Wholesale Goods Circulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 201-224. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Funkcja produkcji z uwzględnieniem zmian parametrów strukturalnych w czasie = Production Function with Regard to the Chronological Changes in Parameters
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 155-170. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Propozycja sporządzania pewnych schematów postępowania przy szacowaniu parametrów modeli matematycznych procesów technologicznych = Proposal of Constructing Certain Schemes of Procedure for Estimating Mathematical Models Parameters of Technological Processes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 191-199. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w zagadnieniach diagnostyki = The Application of Wrocław Taxonomy in Diagnosis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 237-255. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Demometryczne aspekty prognoz ludnościowych = Demometric Formulation of Population Prognoses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 225-235. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Ekonometryczna analiza wpływu zatrudnienia i majątku trwałego na wielkość produkcji w przedsiębiorstwie przemysłu chemicznego : (na przykładzie Zakładów Chemicznych Oświęcim) = Econometric Analysis of the Influence of Employment and Fixed Assets on Production Volume in an Enterprise in Chemical Industry : (Chemical Works "Oświęcim")
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 97-113. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Tytuł:
Uwagi na temat niektórych pojęć programowania liniowego = Notes on Some Chosen Notions of Linear Programming
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 273-287. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
O całkowaniu ciągu funkcyjnego = On Functional Sequence Integrating
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. . - nr 51 (1972) , s. 289-293. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie