Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
141 s.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Czynniki sieciotwórcze w układzie rynkowym = On the Network-Creating Factors in the Market System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 108 (1978) , s. 83-94. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Modelowanie rynku w aspektach systemowych = On the System Aspects of Market Modelling
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 108 (1978) , s. 5-17. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Optymalizacja kosztów zbytu towarów konsumpcyjnych w aspekcie zmian warunków rynkowych = On the Optimization of the Distribution Coats of Consumer Goods in Changing Market Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 108 (1978) , s. 19-27. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kształtowanie się procesów koordynacji na rynku towarów spożywczych w świetle zmian organizacyjnych w handlu = On the Formation of Co-ordinating Processes on the Foodstuffs Market in the Light of the Organization Change in Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 108 (1978) , s. 29-40. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kształtowanie się potencjałów rynków lokalnych i ich wpływ na procesy realizacji towarów = On the Formation of the Potentials of Local Markets and their Effect on the Processes of the Realization of Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 108 (1978) , s. 41-54. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973 = On the Influence of Changes in the Trends of Farm Production on the Development of Purchase of Farm Products - on the Example of the Kraków Region in the Period between 1961 and 1973
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 108 (1978) , s. 55-68. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Procesy interakcji i rozwoju w układzie rynku regionalnego = Interaction and Development Processes on Regional Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 108 (1978) , s. 69-81. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Przepływy informacji w procesach negocjowania i podejmowania decyzji rynkowych - aspekt przestrzenny = On the Flows of Information in the Processes of Making Market Decision - the Space Aspect
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 108 (1978) , s. 103-122. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Rozwój wyposażenia gospodarstw wiejskich w konsumpcyjne dobra trwałe : (na przykładzie regionu krakowskiego) = On the Development in the Equipment of Rural Households with Durable Consumer Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 108 (1978) , s. 123-138. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Oddziaływanie industrializacji na popyt turystyczny = On the Effect of Industrialization on Tourist Demand
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. . - nr 108 (1978) , s. 95-102. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie