Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1978
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Regionalna analiza kształtowania się plonów głównych ziemiopłodów w Polsce w latach 1960-1970 = Regional Analysis of Crop Formation of the Main Agricultural Products in Poland in the Period 1960-1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 113 (1978) , s. 5-24. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza stochastyczna wybranych modeli rynku = Stochastic Analysis of the Chosen Models of the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 113 (1978) , s. 25-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zadanie minimalizacji łącznych kosztów produkcji i transportu w gospodarce wielotowarowej = The Problem of Minimizing the Joint Production and Transportation Cost in a Multi-branch Economic System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 113 (1978) , s. 63-88. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Technologiczne implikacje integracji systemów informatycznych = Technological Implications of the Information System Integration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 113 (1978) , s. 39-61. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Technologiczne aspekty projektowania systemów informatycznych opartych na zbiorach przetwarzania danych = Projecting the Information Systems Based on the Data Processing Sets - Technological Aspects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 113 (1978) , s. 89-108. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Litewka Leonard , Paszek Zbigniew , Smarżewska Katarzyna
Tytuł:
Statystyczna ocena wyników oznaczania zawartości wody w tytoniu = Determination of the Water Amount in Tobacco - Statistic Assesment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 113 (1978) , s. 109-117. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Wyznaczenie stanu ustalonego pewnego układu liniowego = The Solution of a Certain Differential Equation Having Recurring Coefficients and a Recurring Extortion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 113 (1978) , s. 159-165. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Kryteria logarytmiczne zbieżności szeregów nieskończonych = Logarithmic Criteria for the Infinite Sequence Convergence
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 113 (1978) , s. 167-176. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Funkcje o danych elastycznościach cząstkowych = Functions with the Set Partial Elasticities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 113 (1978) , s. 119-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Dowód pełności rachunku zdań ze spójnikami równoważności i alternatywy = The Evidence of Completness of Prepositional Calculus and Equivalential and Disjunction Connectives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 113 (1978) , s. 129-157. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID