Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
386 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Analiza porównawcza stanu i kierunki rozwoju produkcji 4 podstawowych zbóż w woj. krakowskim i rzeszowskim za lata 1961-1970 = A Comparative Analysis of the Directions and State of the Development of the Four Grain Crops in Cracow and Rzeszów Provinces for the Years 1961-1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 7-27. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Perspektywy rozwoju funkcji turystycznej gminy Łososina Dolna = Prospects for the Development of the Tourist Functions of the Rural District of Łososina Dolna
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 323-341. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Z badań nad zespołową wydajnością pracy w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym = A Research Into Group Productivity of Labour in an Engineering and Assembling Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 143-156. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
50 lat nauk geograficznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = 50 Years of Geographical Sciences at the Academy of Economics in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 237-278. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Zagraniczne migracje ludności w europejskich krajach socjalistycznych = Foreign Migrations in European Socialist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 279-300. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ocena stopnia rozmieszczenia przemysłu miasta Krakowa = A Valuation of the Degree of Industry Distribution in the City of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 75-121. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Sprzężenie przestrzenne miasta Krakowa jako centrum turystyki krajoznawczej : (na przykładzie analizy struktury ruchu turystycznego na Wawelu) = The Spatial Connections of Cracow as the Center of the Domestic Tourism (on the Example of the Analysis of the Tourist-Traffic Structure at the Wawel Royal Castle)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 343-362. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Regionalna prognoza produkcji przemysłowej = Regional Forecasting of Industrial Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 157-208. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim = Determining the Factors Affecting the Spatial Diversification of Live-Stock in the Former Province of Rzeszów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 29-45. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Działalność Biura Podróży i Turystyki "Almatur" w środowisku akademickim Krakowa = The Activity of the Travel and Tourist Agency "Almatur" in the Academic Environment of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 301-321. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Problemy modelowania wybranych zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie budowlanym = The Problems of Econometric Modelling of Chosen Economic Phenomena in a Building Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 209-235. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Kredytowa pomoc państwa dla ludności wiejskiej w latach 1960-1961 w woj. krakowskim = The State's Credit Aid for the Rural Population in Cracow Province in the Years 1960-1971
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 47-73. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zastosowanie tablicy szachownicowej do badania przepływów towarowych : (na przykładzie regionu krakowskiego) = The Application of Chess-Board Table to Examining the Flow of Goods : (on the Example of the Cracow Region)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 92 (1978) , s. 363-377. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie