Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 17
1

Tytuł:
Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie = Educational Problems in Science of Commodities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Badanie preferencji za pomocą metody kolejności z zastosowaniem statystycznej analizy rang = Examination of Preferences by Means of Sequence Method with the Use of Statistical Analysis of Ranks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 31-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych = An Attempt at Quantification of Complex Indicator of Organoleptic Quality of Drinkable Fruit Juice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 25-30. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup = Research into the Problem of Determining the Optimum Quantity of Monosodium Glutamate in Concentrated Soups
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 39-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Jakość szelakowych, nitrocelulozowych i poliestrowych powłok meblowych w świetle badań porównawczych = The Quality of Shellac, Nitrocellulose and Polyester Furniture Coatings in the Light of Comparative Research
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 129-142. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Hofmann Tadeusz , Skublicki Marek
Tytuł:
Wpływ dodatku surowca wtórnego na niektóre własności poliamidu 6 = The Influence of the Addition of Secondary Raw Material on Certain Properties of Polyamide 6
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 77-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Towaroznawcze kryteria zabezpieczenia jakości wyrobów w czasie ich magazynowania = Technological Criteria of Protection of Product Quality in Warehousing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 59-68. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Teoretyczny i rzeczywisty stopień wypełnienia tkanin = Theoretical and Real Degree of Filling Woven Fabrics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 69-75. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Badania nad jakością kauczuków akrylonitrylowych = Research into the Quality of Acrylonitril Rubbers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 107-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Odpady gumowe jako wtórny surowiec przemysłowy = Rubber Waste as the Secondary Industrial Raw Material
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 117-127. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Preparat "Rybotyd" jako modyfikator smakowości = Preparation Ribotide as a Modifier of Food Flavour
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 167-170. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Tytuł:
Badanie i ocena jakości coctaili mleczno-owocowych produkowanych przez wybrane zakłady gastronomiczne w Krakowie = Examination and Estimation of Quality of Milk-Fruit Coctails Produced by some Chosen Restaurants in Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 171-184. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Przemysłowe wykorzystanie odpadów drzewnych w ZSRR = Industrial Utilization of Wood Refuse in the Soviet Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 161-165. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Ocena jakości metalowych artykułów gospodarstwa domowego = Estimation of Quality of Household Metal Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 143-160. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Konsumencka ocena jakości żywienia w krakowskich stołówkach studenckich = Consumers' Estimate of the Quality of Feeding in the Cracow Students Canteens
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 43-57. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Z historii towaroznawstwa w Polsce : (wykładowcy) = On the History of Science of Commodities in Poland - Lecturers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 5-11. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Badania nad prawidłowością doboru tworzyw sztucznych do wyrobu niektórych artykułów gospodarstwa domowego = Research into the Correctness of the Choice of Plastics in the Production of Some Household Commodities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. . - nr 54 (1972) , s. 89-106. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie