Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Opis fizyczny:
148 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Autor:
Janik Kazimierz , Wnęk Jan
Tytuł:
Systematyka zdarzeń gospodarczych jako podstawa zmian struktury formalnej w nowych warunkach gospodarowania = The Systematics of Economic Events as the Basis for the Changes of the Formal Structure in the New Conditions of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 95 (1978) , s. 15-27. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Wielkie Organizacje Gospodarcze a problemy decentralizacji decyzji = Large Economic Organization and the Problems of the Decentralization of Decision
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 95 (1978) , s. 29-43. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Realizacja prawa podziału według ilości i jakości pracy w przemyśle : (na przykładzie robotników grupy przemysłowej Huty im. Lenina) = The Employment of the Law of Distribution According to the Quantity and Quality of Work in Polish Industry : (Taking an Example the Industrial Workers of Lenin Steelworks)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 95 (1978) , s. 5-14. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Próba ustalenia wskaźników oceny efektywności gospodarki konserwacyjno-remontowej w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Effectiveness Indicators of Maintenance and Repair Management in an Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 95 (1978) , s. 115-128. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Kierunki zmian w systemie finansowym przemysłu kluczowego po 1971 roku : (na przykładzie Huty im. Lenina) = The Trends of the Changes in the Financial System of the Key Industry after 1971 : (Illustrated with the Example, of Lenin Steelworks)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 95 (1978) , s. 45-61. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Koncepcja metodyki ustalania cen gazu ziemnego i ich poziomu = A Concept of the Method of Fixing the Price of Natural Gas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 95 (1978) , s. 63-72. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Przyczynek do teorii analizy gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwie przemysłowym = The Theory of the Analysis of Capital-assets Management in an Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 95 (1978) , s. 73-97. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Metodyka badania produktywności środków trwałych w zakładach przemysłu wapienniczego = The Methods of Examining the Effectiveness of Fixed Assets in the Lime Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 95 (1978) , s. 99-113. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
System PERT-D jako narzędzie projektowania organizacji robot inwestycyjnych = PERT-D System as an Instrument for Designing the Organization of Investment Works
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 95 (1978) , s. 129-146. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie