Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Opis fizyczny:
321 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 15
1

Tytuł:
Algorytm analizy harmonicznej zestawiony według schematu Runge = An Algorythm of Harmonic Analysis Formed according to Runge Scheme
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 29-42. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Charakterystyka zmian strukturalnych popytu w latach 1970-1971 w oparciu o statystykę budżetów rodzinnych m. Krakowa = Characterization of the Structural Changes in the Demand During the Years 1970-1971 on the Basis of the Cracow Family Budget Statistics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 67-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Niektóre zagadnienia programowania liniowego = Some Problems of Linear Programming
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 87-101. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Nowarska Barbara , Gałuszka Jan
Tytuł:
Warsztat pracy programisty EMC = The Digital Computer Programmer's Work-desk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 155-169. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wyznaczanie współczynników zależności stochastycznej w języku Fortran IV = Evaluation of Stochastic Relation Coefficients
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 171-174. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Wyznaczanie najkrótszego dendrytu punktów w przestrzeni wielowymiarowej = Calculation of the Shortest Dendrite of Points in the Multidimensional Space
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 175-196. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Projekt systemu elektronicznego przetwarzania danych w zakresie rekrutacji i analizy wyników egzaminu wstępnego w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = A Project of an Electronic System of Data Transformation Concerning the Enrolment and the Analysis of the Entrance Examination Results at the School of Economics in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 197-239. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
System elektronicznego przetwarzania danych w zakresie ewidencji osobowej i sytuacji materialnej studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Electronic System of Data Transformation Concerning the Personal Records and the Economic Status Students
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 241-275. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Kukuła Karol , Nowak Jacek
Tytuł:
Kilka uwag o podziale szeregów czasowych przy badaniach stabilności parametrów strukturalnych modeli opisowych = Some Remarks on the Division of the Time Serieses in the Investigation of the Stability of the Descriptive Models Structural Parameters
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 53-65. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zastosowanie regresji i korelacji do analizy wyników badania właściwości ochronnych powłok poliamidowych na podłożu metalowym = Application of Regression and Correlation in the Analysis of the Results of the Protective Qualities of the Polyamid Coatings on the Metal Base
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 103-118. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Statystyczna analiza wyników klarowności win owocowych w różnych stadiach produkcji = Statistical Analysis of the Fruit Wines Clarity Tests at the Various Stages of their Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 119-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Podstawowe elementy charakterystyki systemu informatycznego = The Basic Elements of the Information System Characterization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 127-153. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Podstawowe pojęcia geometrii Łobaczewskiego = Basic Concepts In Łobaczewski's Geometry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 21-27. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Projekt systemu elektronicznego przetwarzania danych w zakresie przygotowania i analizy wyników sesji egzaminacyjnych = A Project of the EDP System Concerning the Preparation and Analysis of the Examination Session at the School of Economics in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 277-321. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Jaworski Janusz , Michalczewska Anna
Tytuł:
Własności zmodyfikowanej funkcji produkcji typu Spilimana = Features of a Modified Production Function of Spillman Type
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 78 (1977) , s. 43-52. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie