Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
139 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Wskaźniki uprzemysłowienia wybranych krajów świata = Indicators of Industrialization Level of Selected Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 83-96. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Typy struktur przemysłowych w świecie w latach 1968-1973-1977 = Types of Industrial Structures in World in Years 1968-1973-1977
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 97-114. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Zmiany strukturalne produkcji (value added) przemysłu przetwórczego w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych = Structural Changes in Industrial Production of Processing Industry in Developed Capitalist Countries in 70s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 7-22. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kształtowanie się zmian w strukturze zatrudnienia w wybranych gałęziach przemysłu przetwórczego krajów wysoko rozwiniętych w latach siedemdziesiątych = Changes in Employment Structure of Selected Branches of Processing Industry in Highly Developed Countries in 70s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 23-37. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Miejsce państw nowo uprzemysławianych w strukturze przemysłowej Trzeciego Świata = Place of Newly Industrialized Countries in Industrial Structure of Third World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 63-82. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG = Functions of International Economic Organizations Vs Economic Integration of C.M.E.A. Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 115-127. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Niektóre problemy metodologiczne badania zmian technologicznych w przemyśle światowym = Some Methodological Problems of Investigating Technological Changes in World Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 129-139. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zmiany w rozwoju przemysłowym krajów RWPG w latach 1950-1980 = Changes of Industrial Development of C.M.E.A. Member Countries in Years 1950-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 202 (1985) , s. 39-61. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID