Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
182 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Autor:
Tytuł:
O komplementarności optymalizacji i symulacji = On Complementarity of Optimization and Simulation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 277 (1988) , s. 153-163. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Zastosowanie metody Tinbergena do wyznaczania zmiennych sterowania w układzie usług transportowych na przykładzie przewozów pasażerskich w regionie krakowskim = Application of Tinberg Method to the Selection of Control Variables for Transport Services System on the Example of Passenger Traffic in Kraków District
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 277 (1988) , s. 165-182. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie warunków mieszkaniowych ludności miast Polski w latach 1978-1984 na tle poziomu życia = Territorial Differentiation of Housing Conditions in Polish Towns in the Years 1978-1984 on the Background of Living Standard
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 277 (1988) , s. 125-140. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
O pewnym zadaniu sterowania stochastycznego = On a Certain Stochastic Control Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 277 (1988) , s. 141-152. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
O trendzie wykładniczo-logistycznym i logistycznym prawie wzrostu = On Exponential-logistic Trend and Logistic Growth Law
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 277 (1988) , s. 47-68. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Analiza porównawcza wydatków i spożycia wybranych artykułów żywnościowych w grupach społeczno-zawodowych w 1985 r. = Comparative Analysis of Expenditures and Consumption of Selected Food Products by Socio-occupational Groups (in 1985)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 277 (1988) , s. 69-102. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Bayesowska analiza modelu normalnej regresji liniowej o złożonej strukturze stochastycznej = Bayesian Analysis of the Normal linear Regression Model with Complicated Stochastic Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 277 (1988) , s. 27-46. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Statystyczna analiza strukturalna w badaniach społeczno-ekonomicznych = Statistical Structural Analysis in Socio-economic Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 277 (1988) , s. 5-26. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Próba oceny przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju demograficznego Polski w 1984 r. = An Attempt at Evaluating Territorial Differentiation of Demographic Development Level in Poland (in 1984)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 277 (1988) , s. 103-124. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie