Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Kierunki kształtowania sieci osadniczej w Makroregionie Południowo-Wschodnim ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju małych miast = Directions of Settlement Control in the South-Eastern Microregion and the growth of Small Urban Areas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. . - nr 200 (1985) , s. 111-128. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier = Agricultural Productivity in the State-Owned Sector of Poland and Hungary
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. . - nr 200 (1985) , s. 7-30. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Ochrona i kształtowanie środowiska w planowaniu turystycznych funkcji regionów = Conservation and Moulding of the Environment in the Planning of Regional Tourist Functions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. . - nr 200 (1985) , s. 153-160. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zmiany w systemie planowania we Francji = Changes in the French Planning System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. . - nr 200 (1985) , s. 183-197. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Rozmieszczenie skupu produktów rolnych w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1970-1978 = Distribution of Agricultural Produce Purchases in the South-Eastern Macroregion between 1970 and 1978
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. . - nr 200 (1985) , s. 65-84. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce = Selected Aspects of Tourism, Environmental Degradation and Conservation in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. . - nr 200 (1985) , s. 161-182. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Bilans zasobów i zapotrzebowania powierzchni inwentarskiej w indywidualnym rolnictwie = Balance of Existing and Required Livestock Housing in the Private Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. . - nr 200 (1985) , s. 31-45. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Procesy urbanizacyjne w Polsce w latach 1950-1980 = Urbanization Processes in Poland between 1930 and 1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. . - nr 200 (1985) , s. 129-151. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej w Polsce = Spatial Differences of the Level of Agricultural Production in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. . - nr 200 (1985) , s. 47-63. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie