Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
178 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski = The Communication Behaviour of Managers and their Staff in Terms of the Generation and Use of Knowledge in Selected Organisations in Małopolska
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 896 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Nowoczesne instrumenty marketingowe wykorzystywane do oddziaływania na odbiorców oferty kulturalnej przez instytucje kultury na rynku Unii Europejskiej = Modern Marketing Tools Used to Influence the Customers of Cultural Offers by Cultural Institutions in the EU Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 896 (2012) , s. 67-79. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji = Labour-saving Steps in Efficient Knowledge Acquisition and Transfer in an Organisation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 896 (2012) , s. 143-156. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Różnicowanie przekazu komunikacyjnego instytucji non profit w krajach Unii Europejskiej = The Diversified Forms of Communication Apllied by Non-profit Organisations in EU Member States
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 896 (2012) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zróżnicowanie czynników demograficznych i ekonomicznych w krajach Unii Europejskiej jako determinanta działań marketingowych = The Diversity of Demographic and Economic Factors in EU Member States as a Determinant of Marketing Activity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 896 (2012) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Praktyka i wiedza z zakresu zarządzania w średniowieczu i epoce odrodzenia = The Practice and Knowledge of Management in the Middle Ages and Renaissance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 896 (2012) , s. 157-176. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wybrane aspekty uwarunkowań kulturowych strategii marek na rynkach międzynarodowych = Selected Aspects of Cultural Context in Branding Strategies in International Markets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 896 (2012) , s. 121-132. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Transfer wiedzy na styku kultur = The Cross-cultural Transfer of Knowledge
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 896 (2012) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Metody komunikacji ukierunkowane na innowacyjność = Innovation-based Communication Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 896 (2012) , s. 133-142. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Formy organizacyjne działania przedstawicieli licencjonowanych zawodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w Polsce = Organisational Structures of Real Estate Professionals in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. . - nr 896 (2012) , s. 19-38. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie