Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Opis fizyczny:
228 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Studium analityczne rozwoju społecznego Krakowa i Lipska w latach 1960-1980 = Analytical Study of Social Development of Kraków and Leipzig between 1960-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 193-211. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Proporcjonalność rozmieszczenia obszarów turystycznych oraz turystycznej bazy noclegowej w strukturze regionalnej Polski = Proportionality of Distribution of Areas of Tourism and Tourist Quarters in Regional Structure of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 95-104. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Związki rolnictwa z przemysłem spożywczym w Czechosłowacji w latach 1970-1980 = Links between Agriculture and Food Industry in Czechoslovakia in Seventh Decade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 59-77. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Autor:
Tytuł:
Ruch migracyjny ludności województwa miejskiego krakowskiego w dziesięcioleciu 1975-1984 = Population Migration in Cracow Province between 1975-1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 181-191. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Wybrane problemy zatrudnienia w gospodarce turystycznej województwa miejskiego krakowskiego na tle kraju = Selected Issues in Employment in Tourist Sector in Cracow Province against Country Background
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 121-139. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Agroturystyka w regionie (teoretyczny zarys problemu) = Agrotourism in the Region (Theoretical Outline)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 79-94. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski = Assessment of Soil Productivity Level in Czech and Polish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 5-22. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Koncepcje, uchwały oraz plany zagospodarowania i rozwoju turystyki w regionie bieszczadzkim = Conceptions, Decisions - and Plans for Development of Tourism in Bieszczady Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 105-120. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Użytkowanie ziemi w Krakowie w świetle planu katastralnego z I połowy XIX wieku = Land Usufruct in Cracow in Light of Cadastral Plan from First Part of 19th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 141-156. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Analiza nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie węgierskim = Analysis of Fertilizer Consumption in Crop Production of Hungarian Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 49-57. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Analiza porównawcza wybranych mierników oceny poziomu rozwoju ochrony zdrowia w europejskich krajach RWPG w latach 1970-1980 = Comparative Analysis of Selected Measures of Assessment for Level of Health Protection in European Comicon Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 251 (1987) , s. 213-228. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie