Szczegóły rekorduTytuł:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000
Opis fizyczny:
448 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-909445-3-7
monografia
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Tytuł:
Procesy dostosowawcze gospodarek Grecji, Hiszpanii i Portugalii do wymagań Unii Europejskiej = The Adoption Processes of Greek, Spanish and Portugal Economies to Requirements of the European Union
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 95-104. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
2

Autor:
Woźniak Michał Gabriel , Ślusarczyk Bogusław
Tytuł:
Konkurencyjność polskich wyrobów przemysłu rolno-spożywczego na rynkach krajów Unii Europejskiej = The Competitiveness of Polish Agro-Alimentary Products in the European Union Markets
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 171-185. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Wpływ kryteriów fiskalnych z Maastricht na charakter polityki finansowej w Polsce = The Impact of the Maastricht Fiscal Criteria on the Character of the Fiscal Policy in Poland
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 271-284. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wyzwania dla polskiego rynku pracy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej = The Challenges for the Polish Labour Market before the Accession to the European Union
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 399-409. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Rolnictwo polskie wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych = The Polish Agriculture towards Contemporary Development and Integration Challenges
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 157-169. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Polityka deficytu obrotów bieżących a stabilizacja gospodarki polskiej w aspekcie aspiracji do członkostwa w Unii Europejskiej = The Current Account Deficit Policy and Stabilisation of the Polish Economy in the Light of Aspirations for Membership in the European Union
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 227-253. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w prywatyzacji polskiej gospodarki = The Role of the Direct Foreign Investments in Privatisation of the Polish Economy
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 285-308. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską = The Direct Foreign Investments in Poland : the Advantages and Threats in the Light of Integration of Poland with the European Union
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 317-341. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Zmiany dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w zakresie jakości na tle integracji z Unią Europejską = The Quality Adjustment Processes of the Polish Enterprises in the Perspective of Integration with the European Union
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 343-353. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Lobbing rolny w Unii Europejskiej na przykładzie reformy Wspólnej Polityki Rolnej = The Agricultural Lobbying in the European Union : Example of the Common Agricultural Policy
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 355-370. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Program PHARE jako przykład współpracy Polski z Unią Europejską w dziedzinie programów pomocowych = The PHARE Programme as an Example of Co-operation of Poland and the European Union in the Field of Assistance Programmes
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 371-384. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Dylematy rozwoju gospodarczego Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej = Dilemmas of the Polish Economic Development in the Perspective of Membership in the European Union
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 37-48. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Czy Polska powinna przystąpić do Unii Europejskiej? = Shoud Poland Join the European Union?
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 49-60. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec w okresie transformacji systemowej = Economic Co-operation between Poland and Germany in the Period of System Transformation
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 105-110. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = The Perspectives for Development of the Polish Capital Market in the Light of the Accession of Poland to the European Union
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 309-316. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
16

Autor:
Tytuł:
Wzrost aktywności krajów Unii Europejskiej na polu walki z bezrobociem = Rise in Activities of the European Union Member States Regarding the Fight against Unemployment
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 387-397. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Zmiany w poziomie dochodów polskich gospodarstw domowych w kontekście integracji z Unią Europejską = The Changes in Incomes of the Polish Households in the Light of Integration with the European Union
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 411-424. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii
18

Tytuł:
Ocena pozycji gospodarczej i zdolności konkurencyjnej Polski na rynkach Unii Europejskiej = The Assessment of Economic Standing and the Competitive Capacities of Poland in the European Union's Markets
Źródło:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 137-155. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-909445-3-7
rozdział w monografii