Szczegóły rekorduTytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988
Opis fizyczny:
228, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Próba adaptacji teorii inflacji do warunków polskiej gospodarki = An Attempt at Adapting the Inflation Theory to the Conditions of Polish Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 63-74. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Niektóre właściwości ponadustrojowego gospodarstwa pieniężnego = Some Properties of System-Independent Monetarized Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 49-61. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Terytorialne i społeczne zróżnicowanie poziomu konsumpcji w Polsce = The Territorial and Social Differentiation of the Consumption Level in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 147-166. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Problemy rozwoju przestrzennego ugrupowań integracyjnych (na przykładzie RWPG i EWG) = The Consequences of the Spatial Expansion of Economic Integration Organizations, on the Example of the EEC and CMEA
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 35-48. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym = Tourist Economy in Systems Approach
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 167-179. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Porównanie odchyleń cząstkowych w różnych metodach analizy ekonomicznej = The Comparison of Partial Deviations in Various Methods of Economic Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 193-201. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Lis Stanisław , Bieńkowski Wojciech
Tytuł:
Konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych na rynku światowym = The Competitiveness of the United States Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 11-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zróżnicowanie przestrzenne struktury usług rolniczych w Polsce = Spatial Differentiation of the Structure of Agricultural Services in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 127-145. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Wzajemne relacje na międzynarodowym rynku finansowym Japonii, RFN i Stanów Zjednoczonych = The Mutual Relations at the International Financial Market of Japan, FRG, and the United States
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 3-10. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce = The Assessment of the Effectiveness of Agricultural Production Growth in Spatial Structures in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Mechanizm kształtowania stopy inwestycji = The Mechanism of Investment Rate Changes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 89-100. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Nieparametryczne estymatory regresji w badaniach zjawisk ekonomicznych = Non-Parametrical Regression Estimators in Studying Economic Phenomena
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 181-191. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Obligatoryjne i dobrowolne świadczenia pieniężne ludności = The Obligatory and the Voluntary Services of the Population
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 31 (1988) , s. 75-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie