Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
88 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Wpływ niektórych soli nieorganicznych na aktywność powierzchniową dodekanosiarczanu sodowego = The effect of some inorganic salts on the surface activity of sodium lauryl sulfate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. . - nr 275 (1988) , s. 5-17. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Afiniczna przekształcalność krzywych zmian wartości miar cech jakości w funkcji czasu = Affine transformability of quality measures curves in time function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. . - nr 275 (1988) , s. 39-51. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ twardości wody na aktywność powierzchniową handlowych środków piorących = The effect of water hardness on the surface activity of detergents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. . - nr 275 (1988) , s. 33-38. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Krytyczna ocena metody termostatowej w badaniach nad stabilnością tłuszczów jadalnych = A critical evaluation of the thermostatic method in studies on edible fats stability
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. . - nr 275 (1988) , s. 53-65. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Bakteriobójcze własności Irgasanu DP-300 jako środka stosowanego w ochronie materiałów obuwniczych = Bactericidal effect of Irgasan DP-300 as a medium used in footwear protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. . - nr 275 (1988) , s. 79-88. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Biodegradacja materiałów bawełnianych i bawełniano-poliestrowych = Biodegradation of cotton and cotton-polyester materials
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. . - nr 275 (1988) , s. 67-78. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Własności powierzchniowe niektórych polioksyetylenowanych alkoholi = Surface properties of some polioxyethylated alcohols
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Alicja MIŁKOWSKA]. . - nr 275 (1988) , s. 19-32. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID