Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Opis fizyczny:
120 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych = Huff Model as Instrument Supporting Decisions on Siting of Major Retail Facilities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 513 (1998) , s. 109-120. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Organizacja aukcji dzieł sztuki w wielkich domach aukcyjnych = Organization of Art Auctions in Major Houses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 513 (1998) , s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wykorzystanie segmentacji behawioralnej na rynku produktów ekologicznych = Selected Issues of Behavioral Segmentation of Ecological Products Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 513 (1998) , s. 89-95. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Strategie inwestowania na rynku opcji = Investments Strategies on the Options Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 513 (1998) , s. 29-45. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Podejścia "makro" i "mikro" w badaniach znaczeń produktów i wartości konsumenckich = Macro and Micro-Approach in Research into Importance of Product and Consumer Values
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 513 (1998) , s. 73-88. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Operacje zabezpieczające z wykorzystaniem opcji = Options Hedging Portfolio
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 513 (1998) , s. 47-59. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zmiany popytu i podaży pod wpływem informacji giełdowych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych = Fluctuations of Demand and Supply Ocassioned by Information at Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 513 (1998) , s. 17-27. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Selektywność kursów giełdowych (w świetle sprzężonego modelu dyfuzji) = Selectivity of Prices on the Stock Exchange in the Light of Combined Diffusion Model
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 513 (1998) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Próba aplikacji systemowych kategorii równowagi dla analizy funkcjonowania rynku produktów rolnych w okresie transformacji = Attempt at Application of System Equilibrium Categories to Analyze Functioning of Market for Farm Produce in the Course of System of Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. . - nr 513 (1998) , s. 61-72. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie